ოთხწლიანი მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ 2016 წლის 16 მარტს ოფიციალურად დაფუძნდა ა(ა)იპ "ჰერეთის სახლი". ჰერეთის სახლის შემოქმედებითი გუნდის უწინარეს ამოცანას წარმოადგენს "ჰერეთის ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და არქივის" შექმნა, რომელმაც ერთიან ბაზაში თავი უნდა მოუყაროს ჰერეთის (საინგილოს) შესახებ არსებულ ყველა სახის (ბეჭდურ, ხელნაწერ, სხვა ტიპის ტექსტურ, ფოტო, ფონო, აუდიო, ვიდეო) მასალას.

ორგანიზაცია ორიენტირებული იქნება ინტელექტისა და ხელოვნებისათვის ფართო ასპარეზის გახსნაზე.


www.000webhost.com