ჰერეთის ელექტრონული ბიბლიოთეკის სატრანსლაციო პროგრამით "გაამდიდრე ბიბლიოთეკა" მონაწილეებმა პირველი წიგნის ტრანსლირება დაასრულეს. პროექტის ენთუზიასტ მონაწილეთა მიერ უკვე დასრულდა გიორგი გამხარაშვილის წიგნის ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა. ეს მონაწილე-მხარდამჭერთა მიერ გადადგმული პირველი დიდი ნაბიჯია ჰერეთის ელექრტონული ბიბლიოთეკის განვითარების საქმეში.

     გიორგი გამხარაშვილის "საინგილო" გამოცემულია 1960 წელს და შეიცავს შემდეგ საკითხებს: ისტორიული შტრიხები, ახალი პერიოდი, ბუნებრივი, ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, სამეურნეო დარგები.


www.000webhost.com