22 დეკემბერს ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიმართა წიგნის პრეზენტაცია. პრეზენტაციისას გარკვეული დრო დაეთმო ჰერეთის ელექტრონული ბიბლიოთეკის პროექტის წარდგენას. კერძოდ, დამსწრე საზოგადოებას გაეცნო ზოგადი ინფორმაცია ონლაინ რეჟიმში წიგნების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის შესაძლებლობის შესახებ.

www.000webhost.com